Header Ads

Game SweetBeat v6.1 Mod | AUTO PERFECT | AUTO DANCE | FREE DOWNLOAD

- Đăng Ký Kênh Youtube Lopte Để Xem Nhiều Video Hay: YOUTUBE
- Cách Kiếm Tiền Cùng Lopte : Ở ĐÂY
- Web Up File Free Kiếm Tiền Với Ưu Điểm Vượt Trôi: Ở ĐÂY
- Để Được Hỗ Trợ Liên Hệ FanPage : Ở ĐÂY
- Tham Gia Giao Lưu Cùng Lopte Zalo: Ở ĐÂY

NAME: SweetBeat
  •  Version: 6.1
  •  Root: No
  •  OBB: No
  •  Size: 72 MB
  •  ChPlay URL: Google Play Store
GAME FEATURES MOD:
  1. AUTO PERFECT
  2. AUTO DANCE
VIDEO:

Ae cho 1 sub kênh với ạ! 
GAME DESCRIPTION:
완전히 새로운 음악댄스 모바일 게임이 깜짝 등장합니다!

로맨틱한 만남:전세계의 가장 멋진 미남과 미녀가 여기에 모여서 게임에서 맘속으로 가장 완벽한 그를 만날 수 있습니다.
완벽한 구속:가장 핫한 아이돌연습생이 될 수 있고 다른 친구들과 함께 센터 데뷔합시다.
패션의 선두:전 세계의 가장 핫한 정품 음악을 즐길 수 있고 역동적인 리듬에서 춤을 춥시다.
패션 달인:각종 스타일의 이쁜 옷을 맘대로 입을 수 있고 댄스 플로어에 유일한 초점이 됩시다.
전속 요정:각종 스타일의 요정을 놀며 달콤하게 함께합시다.

어서 놀러와 여기서 짝을 만납시다!
DOWNLOAD LINKS:

Có rất nhiều game mới update ae hãy tìm game hay tải về nhé !

No comments