Chạy đa nhiệm trên ipad, iphone với tweak trên cydia, vừa xem phim online vừa đọc báo.

Vơi màng hình lớn như ipad, iphone plus sẽ cho các bạn có những trải nghiệm thú vị khi chạy đa nhiện chia màng hình giúp cho chúng ta vừa xem phim vừa đọc báo một cách thú vị trên thiết bị di

Các bạn lên Cydia tải tweak videopane về máy sau đó respring lại máy, tiếp theo các bạn vào phần cài đặt của ios tìm đến Videopane tích 2 dòng Prompt to detach và Double-tap to detach lên và thưởng thức nhé, tweak này có chức năng là tách video online trên mạng ra một cách riêng biệt để bạn có thể thoát ra ngoài ứng dụng mà vừa lướt Facebook vừa xem phim

🔥Join TeleGram With US ( Tham Gia Nhóm TeleGram )🔥

Support & Game Mod/App Hack

☑️ Guide File Download ( Hướng Dẫn tải File )